Uvidíme sa čoskoro

Garantmi podujatia sú:
doc. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
a
doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD., MBA

EXKLUZÍVNY PARTNER

Organizačné Zabezpečenie

Odborný Garant

ORGANIZÁTOR  - O nás

Našim hlavným poslaním je vzdelávanie lekárov. Prispievame tak k zvýšeniu kvality zdravotnej starostlivosti.

Sídlo spoločnosti

A-medi management, s.r.o.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava

Kontakt

E-mail: kovacechova@amedi.sk 
Web: https://www.amedi.sk/