Program:

Jasná 09.-10.02.2024

Predsedajúci:

 • doc. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
 • MUDr. Svetlana Adamcová-Selčanová, PhD.
 • doc. MUDr. Eduard Veselíny, PhD.

Prednášajúci:

 • doc. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD. : Úvodná prezidentská prednáška
 • doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.: Nový konsenzus nomenklatúry tukovej choroby pečene
 • MUDr. Lenka Nosáková, PhD. : Význam hepatoprotektív v súčasnej klinickej praxi
 • MUDr. Daniela Žilinčanová: Alkoholová hepatitída
 • MUDr. Marek Rác, PhD. : Možnosti farmakoterapie metabolicky asociovanej steatotickej choroby pečene (MASLD) na podklade patofyziologických súvislostí
 • doc. MUDr. Eduard Veselíny, PhD. : Manažment funkčnej dyspepsie
 • MUDr. Anna Gojdičová, PhD.: Racionalizácia antisekréčnej liečby H2 blokátor – overená molekula v dennodennej liečbe

 Starý smokovec 15.-16.03.2024

SOBOTA 16. 03. 2024 (09:30 – 13:00 hod.)


PREDSEDNÍCTVO:

 • doc. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.
 • MUDr. Svetlana Adamcová-Selčanová, PhD.
 • doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD., MBA
 • doc. MUDr. Eduard Veselíny, PhD.

Prednášajúci:

 • doc. MUDr. Sylvia Dražilová, PhD.: Úvodná prezidentská prednáška - 20 min. (09:30 - 09:50 hod.)
 • MUDr. Daniela Žilinčanová: Alkoholová hepatitída - 20 min. (09:50 – 10:10 hod.)
 • MUDr. Lenka Nosáková, PhD.: Význam hepatoprotektív v súčasnej klinickej praxi - 20 min. (10:10 – 10:30 hod.)
 • doc. MUDr. Tomáš Koller, PhD.: Nový konsenzus nomenklatúry tukovej choroby pečene - 20 min. (10:30 – 10:50 hod.)
 • Diskusia (10:50 – 11:00 hod.)
 • 11:00 – 11:30 hod. Prestávka
 • MUDr. Svetlana Selčanová-Adamcová, PhD.: Využitie UDCA v klinickej praxi - 20 min. (11:30 – 11:50 hod.)
 • doc. MUDr. Martin Janíčko, PhD.: Ako v súčasnosti dokážeme ovplyvniť priebeh metabolickej tukovej choroby pečene? - 20 min. (11:50 – 12:10 hod.)
 • doc. MUDr. Eduard Veselíny, PhD.: Manažment funkčnej dyspepsie - 20 min. (12:10 – 12:30 hod.)
 • MUDr. Igor Šturdík, PhD.: Racionalizácia antisekréčnej liečby H2 blokátor – overená molekula v dennodennej liečbe - 20 min. (12:30 – 12:50 hod.)
 • Diskusia (12:50 – 13:00 hod.)
 • 13:00 hod. Záver a ukončenie konferencie
 • 13:05 hod. Obed

Exkluzívny Partner

Organizačné zabezpečenie

Odborný Garant